Onze service

Jaarlijkse controle van brandblusapparaten volgens NBN S21-050 en TN 117

 • algemene staat van de brandblusser controleren
 • demontage van de snelblusser 
 • nazicht van de in- en uitwendige staat van de romp en controle van de onderdelen
 • losmaken van het poeder
 • of controle van het blusmiddel bij waterschuimblussers 
 • staat van de slang controleren
 • opening van de knijpkraan
 • stijgbuis, gewicht CO2 patroon controleren, uitgangsbocht
 • interne markering aanbrengen 
 • montage  

Voor koolzuurblusapparaten (CO2):

Eens per jaar dienen deze door een bevoegd persoon gecontroleerd te worden. Dit onderzoek omvat een uitwendige controle, het nazicht van het gewicht en de goede werking van de kranen. Om de 10 jaar worden deze herbeproefd, of indien het toestel zou zijn hervuld, binnen een periode van 5 jaar na de laatste herbeproeving.

Download ons NBN S21-050 certificaat.


Jaarlijkse controle van muurhaspels volgens de norm NBN EN 671-3.

 • Jaarlijkse controle door een bevoegd persoon.
 • Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar).
 • Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.

Een nazicht-attest wordt afgeleverd.

Offerte

Wenst u een persoonlijke offerte te ontvangen met een prima prijs/kwaliteitverhouding die uw noden verhelpt?

Aarzel niet verder en vraag ze hier aan.

 

Blusopleidingen

Niet iedereen weet goed om te gaan met een blusapparaat, wat te doen bij brand, ...

Ontdek onze opleiding kleine blusmiddelen en organisatie evacuatieoefeningen